Inwestycja ta będzie realizowana w ramach projektu ,,Parki Przyjaźni 2”. Gmina będzie partnerem Administracji Miasta Sakiai i uzyska dotację w wysokości 2 milionów złotych.

W ramach tego projektu zostaną podjęte następujące działania:

  • rozwijanie programu promocji zdrowia (prelekcje w szkołach podstawowych, badania wykrywające wady postawy u dzieci i zajęcia korekcyjne);
  • stworzenie przy Promenadzie Zdrojowej placu rekreacji i zabaw dla dzieci i młodzieży oraz pola do mini golfa;
  • zorganizowanie Festiwalu Zdrowia;
  • przygotowanie i rozdanie materiałów promocyjnych na temat zdrowia i zdrowego trybu życia.
Gmina będzie musiała dołożyć do projektu 15% jego wartości (około 300 tys. zł). Inwestycja jest zaplanowana na lata 2017-2018. Szacuje się, że większość projektu zostanie wykonana w 2017 roku.

Modernizacja szpitala
Gmina Gołdap złożyła wnioski o dotację jeszcze w kilku projektach zrealizowanych wspólnie z miastem Sakai, są to: „Zrównoważony rozwój Euroregionu Szeszupy, stanowiący dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze”, „Sintautai – Gołdap 3” oraz „Rękodzielnicza ścieżka pomiędzy Sakiai i Gołdapią”. Niestety, nie otrzymała dotacji na ich realizację.

Na lata 2017-2018 planowana jest również modernizacja szpitala. Inwestycja będzie obejmować termomodernizację budynków, cyfryzację spółki oraz zakup nowego wyposażenia. Na ten cel ma być przeznaczone 10,8 mln złotych.

By Krokus - Praca własna, CC BY-SA 4.0