Dwudniowy festiwal trwał od 8 do 10 grudnia. Jurorami byli dziennikarze oraz osoby pracujące w branży muzycznej. Oceniano barwę głosu, intonację, dykcję, interpretację, dobór repertuaru i ogólny wyraz artystyczny.

Najwięcej nagród zebrali uczestnicy pracowni wokalnej Domu Kultury w Gołdapi, prowadzonej przez Roberta Magielnickiego, który przyznał, że poziom wykonywanych utworów był naprawdę wysoki. W kategorii duety 12-16 lat drugie miejsce zajęły Magda Dominiuk i Iga Włodarczyk. W kategorii solista 14-16 lat trzecie miejsce przypadło Jakubowi Pawłowskiemu. W kategorii solista 8-10 lat wyróżnienie zdobyła Aniela Leśniak, a w kategorii solista 11-13 lat – Iga Włodarczyk.

Najlepsze „Gołdapskie Zdrójki”
Wśród zespołów wokalnych najlepsze okazały się „Gołdapskie Zdrójki”, zdobywając główną nagrodę oraz nominację do wzięcia udziału w Międzynarodowych Festiwalach w Bułgarii i we Włoszech. Zespół wystąpił w składzie: Iga Włodarczyk, Magdalena Dominiuk, Oliwia Magielnicka, Aleksandra Sieczkowska, Jakub Pawłowski, Kaja Rozmysłowska, Katarzyna Wasilewska, Weronika Pietruszewska, Aniela Leśniak, Marta Kurlanda, Kacper Buczyński, Olga Hołub, Tomasz Sala, Ryszard Dudko, Robert Magielnicki.

Kolejna edycja festiwalu odbędzie się w dniach 16-18 marca 2018 r.
(MW)